Vozový park

Doprovody nadrozměrných a nadměrných nákladů zajišťujeme vlastními a smluvními doprovodnými vozidly, které jsou vybaveny:

  • - výstražnými majáky,

  • - označením reflexními prvky na vozidlech,

  • - nápisy na vozidlech označující nadrozměrnou přepravu,

  • - vysílačkami, které jsou pevně zabudované ve vozidlech, včetně mobilních telefonů s Handsfree sadou,

  • - ručními vysílačkami,

  • - světelnými stavěcími terči,

  • - pásmem k měření průjezdnosti tras,

  • - laserovým dálkoměrem Hilti,

  • - reflexními a výstražnými vestami a bundami pro pracovníky,

  • - fotoaparátem pro zajištění dokumentace pro zákazníka.

 

Firma Tomáš Dryšl má k dispozici 4 doprovodná vozidla, která jsou patřičně vybavena k dané činnosti na území České republiky i v okolních státech – Polsko, Slovensko.© 2016 Tomáš Dryšl. Tvorba stránek.